สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • KMITL Top 3

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรแฟร์เริ่มแล้ว วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์
เกษตรแฟร์  เริ่มแล้ว 9-17 ก.พ.นี้ ขอเชิญชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแพะ การออกแบบจัดสวน การออกแบบฉลากและตราสินค้า โมเดลธุรกิจเกษตร การจัดช่อดอกไม้ การเพาะเลี้ยงเนื้อ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
Top