สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

24 Sep
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

News Information

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26*23 มิถุนายนนี้
ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 26 และรับฟังการบรรยายพิเศษโดย Keynote Speaker ที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมโยธาหลากหลายสาขา นำทีมโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า...

Current

KMITL

Student Services

Service
 Top