สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

25 Sep
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kmitl Open House 2019
Kmitl Open House 2019 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-17.00น น้องๆจะได้พบกับนวัตกรรมต่างๆ การแนะนำหลักสูตร การเข้าWorkshop *ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย พลาดไม่ได้แล้ว... แล้วพบกันที่ #สจล ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://openhouse.kmitl.ac.th/2019 รา...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top