สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • KMIDS

คณะ / วิทยาลัย

News Information

สจล.เปิดรับ ปวส.ต่อปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้าลาดกระบังเปิดรับนักศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 มีนาคม 2561 นะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php   ...

Current

KMITL

Student Services

Service
Top