King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

  • KMITL Top 3

Activity

24 Jan
  • ไม่มีกิจกรรม

Faculty / College

News Information

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ” จากการประกวด Go Further Innovator Scholarship 2018
ล้อแม็กอัจฉริยะ “Max Vampire” Smart Mag Wheel อีกนวัตกรรม จากห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม (Medical & Environmental Equipment Research Laboratory) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วย นาย กรณัฐ ศรีลา 2. นาย กฤตภาส กิติวัฒนากร นาย เกริกชณัฐ ปภาวินธน 4. นาย ชนพัฒน์ ไชยมิ่ง นาย ฐิติวุฒน์ ทรัพย์รุ่งเรือง โดยมี รศ.อนุพงศ์ สรงประภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับมอบรางวัล รองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา จากการประกวด Go Further Innovator Scholarship 2018 ในหัวข้อ “เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน Road Safety” จัดโดย บริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี

Current

KMITL

Student Services

Service
Top