King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

  • Open House 2021

Activity

11 Aug
  • ไม่มีกิจกรรม

Faculty / College

News Information

ให้ทำการนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ สำหรับผู้จองคิววัคซีนเข็มแรกในวันที่ 2, 21, 29, 30 กรกฎาคม
ประกาศจากศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง ผู้ที่จองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 2, 21, 29, 30 กรกฎาคม 2564 กับทางสถาบัน ให้ทำการนัดหมายเปลี่ยนวันใหม่ ด่วน   เนื่องจากวันที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (อีก 12 สัปดาห์) ตรงกั...

Current

KMITL

Student Services

Service
 Top