เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด

เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด ที่ไม่มีคนอยู่ ออกแบบและสร้างต้นแบบด้วยฝีมือนักวิจัย พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

ใช้โอโซนปล่อยอบฆ่าเชื้อโรค (ต้องไม่มีคนอยู่ในขณะทำงาน) โดยมีหลักการทำงาน คือ ผลิตโอโซนฆ่าเชื้อในอากาศและพื้นผิวห้อง

ใช้เวลาอบฆ่าเชื้อประมาณ 15-30 นาที ห้องที่มีการปนเปื้อนของไวรัส แบคทีเรีย ก็จะหมดหรือลดเชื้อโรคที่อยู่ในระบบปิดให้ลดลง

หมายเหตุ  : โอโซนมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างรุนแรง เมื่อครบเวลาหลังปิดเครื่อง 10 – 15 นาที

โอโซนก็จะสลายเป็นออกซิเจน คลอบคลุมพื้นที่การทำงาน 50 ตารางเมตร จึงปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

 

จุดเด่นของเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด

  1. ฆ่าเชื้อโรค และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ยอดเยี่ยม
  2. ตั้งเวลาการทำงานได้ ด้วยระบบ Timer
  3. ประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีความถี่สูงมากกว่า 5 kHz.
  4. ได้มาตรฐาน ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง
  5. ตัวเครื่องน้ำหนักเบาเพียง 3 กิโลกรัม สะดวกกับการเคลื่อนย้าย

หน่วยงานที่ควรนำไปใช้ประโยชน์

                เพื่อประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับไวรัส COVID-19

                1.อบฆ่าเชื้อห้องปลอดเชื้อ อบเครื่องใช้ในสถานพยาบาลได้

                2.อบฆ่าเชื้อและดับกลิ่นภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน รถตู้ รถทัวร์ ก่อนผู้โดยสารใช้บริการ

                3.อบฆ่าเชื้อในห้องแยกโรคติดเชื้อ ห้องพักโรงแรม ก่อนการใหบริการลูกค้ารายต่อไป

ความสามารถในการผลิต

                ณ ขณะนี้ ทางสถาบันสามารถผลิตได้

               100 เครื่องใน 1 สัปดาห์ (ช่วงปักษ์แรก เดือนเมษายน)

               200-300 เครื่องใน 1 สัปดาห์ (ช่วงปักษ์หลัง เดือนเมษายน) 

 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ. ร.อ. ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร.081-835-6203 / Werachet.kh@kmitl.ac.th,kkveerac@yahoo.com

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 4872