ไอเดียสุดเจ๋ง คารูอิ ทรัค คว้าชนะเลิศนวัตกรรมสื่อ

นักศึกษาครุศาสตร์ฯ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ IDC 2019

โชว์ผลงานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนจากไอเดียสุดเจ๋ง

พร้อมสนับสนุนการพัฒนาภาคการศึกษาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

          บริษัทโคเวสโตร (ประเทศไทย) ผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) มอบรางวัลชนะเลิศ ให้แก่ นางสาวประภัสสร ศรีตะโคตร นางสาวภัสรา สุขแช่ม นางสาวจิรัฐพร ภู่ธราภรณ์ นางสาวรัตติญาภรณ์ อรรคนิมาตย์ และ นางสาววชิราภรณ์ วัจฉละอนันท์ นักศึกษาทีม “วากาวากาเอเอ” จากภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562

 

 

          ทีม “วากาวากาเอเอ” ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 (IDC 2019) การประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในหัวข้อ “Fun Lesson” ตามแนวคิด STEAM ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม พร้อมต่อยอดการสร้างนักออกแบบนวัตกรรมรุ่นใหม่ สนับสนุนการพัฒนาภาคการศึกษาของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

           โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 (IDC 2019) มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยในระยะยาวอีกด้วย”

          โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยตลอดระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร โครงการฯ ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและปวส.จากทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ไอเดีย

 

           

          ทั้งนี้ ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่ส่งเข้าร่วมกับโครงการนี้ แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวด้านนวัตกรรมอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญผลงานและแนวคิดของแต่ละทีมยังสร้างความตื่นเต้น และเซอร์ไพรส์ให้แก่คณะกรรมการตัดสินเป็นอย่างมาก เพราะความคิดสร้างสรรค์ของทุกทีมไร้ขีดจำกัด และโดดเด่นเกินกว่าที่คณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของนวัตกรรุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนาคตอย่างชัดเจน

          ทีม “วากาวากาเอเอ” จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศกับผลงาน “คารูอิ ทรัค” (Karui Truck) ที่ผสมผสานการคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการเล่นเกมก่อสร้างด้วยตัวต่อ ซึ่งนอกจากได้ฝึกทักษะด้านการคำนวณแล้ว ยังช่วยพัฒนาเรื่องการวางแผน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชั่นอักษรเบรลล์และฟังก์ชั่นเสียง เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไปอีกด้วย สำหรับรางวัลชนะเลิศ น้องๆ จะได้รับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท พร้อมด้วยโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

ที่มา https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000117052#

 

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 5959