ตะเกียบกินได้

ตะเกียบกินได้ ไอเดียลดขยะ จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย นายปวัชร เพ็งสุขแสง, นายรชานนท์ แซ่ตั้ง และ นางสาวสกุลรญา สินถิรมั่น
ผลิตจากแป้งข้าวโพด-แป้งถั่วเหลือง ไว้ใช้แทนตะเกียบไม้ไผ่

เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น

รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการใช้อุปกรณ์ทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขอนามัย

https://today.line.me/TH/pc/article/B8OleW?utm_source=lineshare

https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_112981

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 7360