สโมสร / ชมรม / ชุมนุม

องค์การ / สโมสร

 • องค์การนักศึกษา
 • สภานักศึกษา
 • สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์(ต่อเนื่อง)
 • สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
 • สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ชมรม

 • ชมรมเทควันโด้ New!
 • ชมรมศิลปการแสดงและวรรณกรรม
 • ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี
 • ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 • ชมรมพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
 • ชมรมนักศึกษามุสลิม
 • ชมรมชาวเหนือ
 • ชมรมพัฒนศึกษาและมนุษยสัมพันธ์
 • ชมรมอินเตอร์เน็ต
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่น
 • ชมรมฟุตบอล
 • ชมรมฟุตบอลข้าราชการ
 • ชมรมบาสเกตบอล
 • ชมรมวอลเลย์บอล
 • ชมรมซอฟท์บอล
 • ชมรมเปตอง
 • ชมรมเทเบิลเทนนิส
 • ชมรมรักบี้
 • ชมรมคาราเต้-โด
 • ชมรมยูโด
 • ชมรมมวยสากลสมัครเล่น
 • ชมรมอาสาพัฒนา

ชุมนุม

 • ชุมนุมดนตรีสากลคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ชุมนุมดนตรีคณะวิทยาศาสตร์
 • ชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์
 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • ชุมนุมภาพถ่าย
 • ชุมนุมประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลิกภาพ
 • ชุมนุมโทรคมนาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ชุมนุมโรบอทคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ชุมนุมครุศาสตร์อาสาพัฒนา

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 10376