นักศึกษาครุศาสตร์สุดเจ๋ง คว้ารางวัลหุ่นยนต์ปฎิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์

       ทีม Spinal ID.ED. นักศึกษาสาขาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี 2559 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2559 โดยบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)ในเครือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้ผลิตรายการ“สมรภูมิไอเดีย”(BRAINCHILD) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2559 ณ อาคารพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์อาบรังสี ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ อำเภอองค์รักษ์ จ.นครนายก

       การจัดการเข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้โชว์ศักยภาพทางความคิดและความสามารถเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคนิคในการสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่และปฏิบัติภาระกิจได้อย่างสำเร็จ โดยใช้เวลาและความสำเร็จของการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

       โดยทีม Spinal ID.ED.ประกอบด้วย นาย สหพันธ์ ยีมูดา นายนฤปนาท กำไร นายจิรเมธ ศรีอ่อน นายญาณพัฒน์ สุวรรณ์โชติ นางสาวธนิตา ปัณนรศรี นายพีรพล แย้มกลิ่น นายวิสุพล โพธิ์โสภา นายโสภณ คำอุบล นายธนากร เลิศธนูนายวศิน แสงสุรเดช นายนิติพล ชัยมั่น นายพงศธร เกียรดิ์ศรีสวัสดิ์ นายรวินันท์ จันปุยนายพงศกร อ่วมอารี นางสาววรรณนิษา พรหมบุตร โดยมีอาจารย์ ผศ.พิชญ์สินี มะโน และนายปฏิภาณ สำเนียง เป็นที่ปรึกษา

Source: 

http://brainchild.bectero.com/content.php?vid=1963

http://brainchild.bectero.com/content.php?vid=1928

https://www.tint.or.th/index.php/th/23-2013-07-31-03-57-00/2013-08-07-01-21-48/2104-โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เทคโนโลยีนิวเคลียร์

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 8409