แบบจำลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากโฟมยางธรรมชาติ” ลดอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

        คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โชว์ศักยภาพนักวิจัยไทยและทีมคณาจารย์ ก้าวทันยุคดิจิตอล ยกระดับวงการแพทย์ สร้างมิติใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจ เพิ่มโอกาสการรักษาโรค เผยโฉม “โครงการแบบจำลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากโฟมยางธรรมชาติ” เพื่อช่วยลดอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม เผยแพร่เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม” (Science inspired by STEM) ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

       รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า วิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ การเป็นสถาบันแนวหน้าในเอเชีย ทางการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ.2567 จึงสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเชิงประยุกต์และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประยุกต์ความรู้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม นำไปสู่การพึ่งพาตนเองของประเทศ

       และในโอกาสสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559  ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม" (Science inspired by STEM) ทางคณะวิทยาศาสตร์ สจล.จึงได้ถือโอกาสเผยแพร่นวัตกรรมใหม่ จากฝีมือการคิดค้นของนักวิจัยไทย ทีมคณาจารย์ และนักศึกษา โดยในจำนวนนี้มีผลงานที่สร้างปรากฏการณ์และยกระดับการตรวจรักษาให้กับวงการแพทย์ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยหญิงในประเทศไทยก็คือ “โครงการแบบจำลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากโฟมยางธรรมชาติ” ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ผู้คิดค้น ซึ่ง ดร.ดร.อิทธิพล เปิดเผยว่า “โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ สจล. และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ซึ่งเล็งเห็นวิกฤตมะเร็งเต้านม เพราะจากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด การค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดมากขึ้น แบบจำลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ แต่ในปัจจุบันแบบจำลองนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง อีกทั้งยังเป็นการเลียนแบบก้อนแข็งแบบเดียว ทำให้ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ขาดความแม่นยำในการตรวจ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการนี้

       การพัฒนาแบบจำลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมของเรา เป็นการพัฒนาสูตรโฟมยางธรรมชาติและสูตรยางซิลิโคน เพื่อพัฒนาก้อนมวลเลียนแบบให้ได้ทั้งก้อนมะเร็ง เนื้องอก และซีสต์ ให้มีรูปร่างและขนาดที่เหมือนจริง ทำให้สามารถฝึกตรวจมะเร็งเต้านมที่สามารถใช้งานได้จริง ราคาไม่แพง โครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้การตรวจแม่นยำ นำไปสู่การรักษาได้ทันท่วงทีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้งานยางพาราในประเทศไทยอีกด้วย"

       นอกจากนวัตกรรมสนับสนุนด้านการแพทย์แล้ว สจล.ยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานการคิดค้นของคณาจารย์และนักวิจัยของคณะต่างๆ ทั้งสิ้น อาทิ คอนกรีตบล็อกเทอร์โมอิเล็กทริกทนไฟผลิตไฟฟ้าได้จากความร้อน, ต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกผลิตไฟฟ้าจากความร้อนชีวมวล, ต้นแบบระบบอัตโนมัติทำน้ำจืดจากน้ำทะเลราคาถูกสำหรับชุมชนชายฝั่ง เป็นต้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โทร.0 2329 8111

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 8539