เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุนวิชาการ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม

"เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุนวิชาการ" โดย ดร.จรงค์ศักดิ์  พุมนวน

23 สิงหาคมนี้ 9.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95212197231...

Meeting ID: 952 1219 7231

Passcode: 352856

------------------------------------------------

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/q8VgfK7S2B5sUhzG8

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3279