แจ้งปรับวันเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่2 AstraZeneca

สจล. แจ้งปรับวันเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่2

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ให้ปรับวันเข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca

จากเดิมนัด 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์

รายละเอียดตามเอกสารนี้

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1946