การรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันฯ แบบออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564

การเตรียมรูปถ่าย เพื่อใช้ในการรายงานตัว (ข้อ 2.7)

"ทั้งการแต่งกาย" และ "รูปแบบการถ่ายภาพ"

จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โปรดรอประกาศก่อนการดำเนินการใดๆ

หมายเหตุ : ไม่ใช้รูปถ่ายเครื่องแบบชุดนักเรียน

สอบถามเพิ่มเติม inbox: Admission.KMITL

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 254