CS Camp 13

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ชั้นม.4- ม.5

ร่วมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเชิง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 13

ครั้งนี้กลับมาพบกันในรูปแบบค่ายออนไลน์อีกครั้ง

เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 18 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2564

ผ่านทางเว็บไซต์ www.cs-camp.com

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 315