ขั้นตอนการรับ Code Internet ( AIS , Truemove )

สำหรับน้องๆนักศึกษาที่กรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแพ็คเกจอินเตอร์เน็ต

สำหรับการเรียนแบบ Online ไว้ สามารถรับ Code Internet เพื่อใช้งานได้ตามนี้

 

ขั้นตอนการรับ Code Internet ( AIS , Truemove )

ผ่าน https://www.reg.kmitl.ac.th

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม พี่ทราย 095-479-3147

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 197