อบรม เรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D Scanner & 3D Printer (สำหรับบุคคลภายนอก)"

ประกาศข่าว การจัดอบรมดีๆ

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดการอบรม เรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D Scanner & 3D Printer (สำหรับบุคคลภายนอก)"

โดยจัดอบรมทุกวันอังคารที่ 1 ของทุกเดือน (รายละเอียดดังภาพ) จำกัดเพียง 10 ท่าน/คอร์สเท่านั้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรและหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จากสภาวิศวกร สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2VWt24p

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-329-8186 หรือ 064-985-0058 หรือ อีเมล eidts@kmitl.ac.th (เบญจรัตน์ นุชนาฏ์)

**หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมที่ประสงค์ขอสะสมหน่วยกิตต้องลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา สจล. ประเภทบุคคลทั่วไปก่อน

ติดตามข้อมูลอื่นๆ https://www.facebook.com/eidts/

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 4119