นศ.วิศวคอมฯได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก TOT Hackathon 2019

นศ.วิศวคอมฯได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก TOT Hackathon 2019 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จากการแข่งขันรายการ ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม

Digital Platform "TOT Hackathon 2019“

และบริการรูปแบบใหม่แบบ Digital platform

 

รายชื่อนักศึกษาในทีม


1. นายกฤชณรงศ์ เสมอถุง

2. นายศรัณยู จันทร์คง

3. นายศิริพล อั้งรัตนวารี

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 4968