วิศวลาดกระบังเปิดรับสมัครนักวิจัยต่างชาติ โครงการ Academic Melting Pot

Academic Melting Pot 2020

เปิดรับสมัครเสนอชื่อนักวิจัยต่างชาติรับทุนวิจัยร่วม โครงการ Academic Melting Pot

Funding for International Professors or Researchers

taking Part in the Academic Melting Pot Project

Expenditure for international professors/ researchers take part in the project

Travel expenses, including a round-trip air ticket (not over business class)

ㆍ Allowances of 1,200 THB per day

ㆍ Accommodation fees, paid at actual cost (not exceeding 2,500 THB per day)

. Expenditure and material costs, paid at actual cost

*** Total Expenditure not exceed 150,000 THB ***

-- Program Requirement ---

International professors or researchers must have completed at least 1 (one)

research/review paper with a professor from the institution, which must have been

published subsequent to the completion of performance appraisal and which does

not exceed 1 year in the SJR index database with journal impact factor.

Application Submit Researcher

Round

at International Affairs Office Working Period

By 30th Oct 2019 DEC 2019 - MAR 2020

By 20h Jan 2020 MAR 2020 - JUN 2020

By 20th Apr 2020 JUN 2020 - SEP 2020

 

????ข่าวดีสำหรับนักวิจัยมาแล้วค่ะ

เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อนักวิจัยต่างชาติ
โครงการ Academic Melting Pot
โดยครอบคลุมค่าใช้จ่าย 150,000 บาท
-----------------------------------
ระยะเวลาการส่งเอกสาร
รอบ 1 : 30 ตุลาคม 2562
รอบ 2 : 20 มกราคม 2563
รอบ 3 : 20 เมษายน 2563
-----------------------------------
????ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
02-329-8000 ต่อ 3472
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
#วิศวลาดกระบัง #AcademicMeltingPot

 

 

News from : คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hit : 3635