Close [X]

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นักศึกษาวิศวกรรมปิโตรเคมีได้รับคัดเลือกเข้าร่วม YSEP

นักศึกษาวิศวกรรมปิโตรเคมีได้รับคัดเลือกเข้าร่วม YSEP นายทัศน์พล ประมวลโกศลยุต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมี ภาควิชาวิ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นักศึกษา ป.เอก วิศวกรรมเคมีได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 18

นักศึกษา ป.เอก วิศวกรรมเคมีได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 18 นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ป.เอกภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับทุนผู้...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

สจล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก

สจล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

เรียนภาษาอังกฤษฟรี รุ่นสุดท้าย ปี 2559

สถาบันจะจัดสอนภาษาอังกฤษฟรี หลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC , Presentation , Academic Writing และ Job Interview ให้นักศึกษาทุกชั้นปีทุกระดับ สนใจติดต่อด้วยตนเองที่สถาบั...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดลุ่ม จ.ระยอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2559 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ตำบลท่าป...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

แพทย์นวัตกร : เรื่องเล่าดี ๆ จาก อธิการบดี สจล. : มองอนาคตไทย

แพทย์นวัตกร 208/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Chumporn Campus KMIDS Contact